Formularz rejestracji
Szkolenie
05/10/2024 - 05/10/2024
Spectrum autyzmu, afazja dziecięca, niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy. Diagnoza różnicowa i terapia.
prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
700 zł

Logopeda

Psycholog

Pedagog

Użyj innych danych na rachunku.
Dane do rachunku (Dane nabywcy)
Użyj innych danych odbiorcy
Dane odbiorcy
Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez firmę Mega Szkolenia.