Spectrum autyzmu, afazja dziecięca, niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy. Diagnoza różnicowa i terapia.

Informacje

Temat szkolenia Spectrum autyzmu, afazja dziecięca, niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy. Diagnoza różnicowa i terapia.
Prowadzący prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Termin 05.10.2024 - 05.10.2024
Il. godzin 9 h
Nabór Otwarty
Koszt 700 zł

Opis

"Spectrum autyzmu, afazja dziecięca, niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy. Diagnoza różnicowa i terapia."

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski jest zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w Katedrze i Zakładzie Psychologii. Jest twórcą pierwszych polskich testów językowych ( PTL , TSJ , TSD ), skal ( SRNM ) , kwestionariuszy ( KNiL )  oraz wielu metod terapeutycznych ( PRMD). Napisał w języku polskim i angielskim  kilkanaście  monografii  z dziedziny logopedii i psychologii . Ostatnio wydał Jąkanie w wieku szkolnym . Terapia metodą Tarkowskiego (2020 )  oraz Afazjologię . Organiczne zaburzenia mowy  ( 2021 ) . Miłośnik kina oraz twórca metody  wykorzystania filmu   w edukacji i terapii  psychologicznej oraz  logopedycznej. Doświadczony terapeuta i szkoleniowiec. 

sobota: 9.00 - 17.00, 9 h dydaktycznych

Program :

1." Epidemia " dzieci opóźnionych w rozwoju mowy.

2. Zjawisko nad rozpoznawalności spektrum autyzmu oraz afazji dziecięcej. Przyczyny i konsekwencje tego niepokojącego zjawiska.

3. Istota zaburzeń sprężonych / łączonych.

4. Spektrum autyzmu a niepełnosprawność intelektualna.

5. Afazja dziecięca / rozwojowa / ruchowa  a niepełnosprawność intelektualna.

6. Afazja dziecięca a SLI/ DLD .

7. Przyczyny błędów diagnostycznych i ich konsekwencje.

8. Opóźniony rozwój mowy i jego rodzaje.

9. Opóźniony rozwój mowy a zaburzenia zachowania.

10. Stosowana analiza próbek mowy i zachowania jako podstawa diagnozy.

11. Planowanie w terapii. Określanie jej celów oraz metod rozwiązywania problemów.

12. Terapia metodą Wychowanie – Stymulacja – Terapia (WST ).

13. Rodzice w roli terapeutów i ekspertów.

14. Ocena efektywności terapii dzieci ze spectrum autyzmu, afazją, niepełnosprawnością intelektualną.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: TARKOWSKI + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 19.09.24

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-