Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów.

Informacje

Temat szkolenia Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów.
Prowadzący Anna Maria Pękacka
Termin 20.10.2018 - 21.10.2018
Il. godzin 20 h
Nabór Zamknięty
Koszt 790 zł

Opis

"Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów"

Do udziału w szkoleniu zapraszamy (z minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego):
- logopedów i  neurologopedów,
- fizjoterapeutów, 
- terapeutów zajęciowych,
- lekarzy  

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy kursu mogą przynieść dokumentację video / zdjęciowa itp. pacjentów – w celu wspólnej analizy z instruktorem

Program Szkolenia:

1. Przypomnienie wiadomości z budowy i funkcji układu nerwowego
2. Przyczyny i rodzaje uszkodzenia oraz regeneracja nerwów i mięśni
3. Muskulatura twarzy, Nervus Facialis: postawy teoretyczne – anatomia, muskulatura mimiczna
3. Uszkodzenia N. facialis – przyczyny, symptomy, omówienie występujących patologii charakterystyczne dla obszaru twarzoczaszki, oddziaływanie terapeutyczne
4. Diagnostyka: międzynarodowe rodzaje klasyfikacji uszkodzenia, skale, stopniowanie, kwestionariusze,  cele terapeutyczne,  podejście wg. Perfetti, podejście fizjoterapeutyczne, diagnostyka obrazowa, podsumowanie
5. Możliwości terapeutyczne: neurodynamics, case : oczy, taping, perfetti, P.N.F., inne Metody
6. Podsumowanie i zakończenie.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy porażenia nerwu twarzowego oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji PNF. Szkolenie przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami z porażeniem nerwu twarzowego oraz współpracy terapeutycznej z rodzinami chorych.

Instruktor szkolenia:

 Anna Maria Pękacka ukończyła studia z zakresu lingwistyki klinicznej (Master of Science) na Uniwersytecie w  Bielefeld (Niemcy). Do 2012 roku pracowała w LWL-Klinikum Gütersloh na oddziałach neurologicznym i udarowym, od 2012 roku pracuje w Szwajcarii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w klinice neurorehabilitacyjnej cereneo AG, Rehaklinik Bellikon (SUVA) i Spitalzentrum Oberwallis. Obecnie kierownik Działu Logopedii oraz senior speech and dysphagia therapist w Zürcher RehaZentren Wald. Aktywna jako professional expert w zespole ds. dysfagii działającym przy Nestle Health Science. Stale podwyższa swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności. Absolwentka licznych kursów i szkoleń: Workshop on instrumental assessments for oropharyngeal dysphagia: decision making for management and rehabilitation (Mediolan 2016),  Endoscopy- Hands on Workshop (Terrenzana, 2014), Trachealcannulamanagement, Basics and Application of principles of neuroplasticity  in Neurorehabilitation, transcranial direct current stimulation (Singen, 2014), Optimal positioning, LIN® and Bobath® concepts, (Zurych, 2014), Dysphagia therapy – infants and children with tracheal cannulas (Zurych, 2012). Jest członkiem Schweizerische Gesellschaft für Dysphagie, European Society for Swallowing Disorders, Deutsch-schweizerischer Logopäden- und Logopädinnen Verband i in.

 

 

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 200, co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: NERW + imię i nazwisko

Ważne! Ostateczny termin reszty wpłat do 20.09.18 

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-