Oferta szkoleń

▲ Szkolenia archiwalne ▲

2018r.

Styczeń

Od: 2018-01-27
Do: 2018-01-27
Temat: Emisja i higiena głosu w praktyce.
Kategoria: Oświata
Prowadzący: mgr Agata Knak
Cena: 290 zł
Nabór: Otwarty

Luty

Od: 2018-02-03
Do: 2018-02-04
Temat: Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: dr Marlena Kurowska
Cena: 350 zł
Nabór: Zamknięty
Od: 2018-02-10
Do: 2018-02-10
Temat: Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: Aleksandra Stojak, Aleksandra Kaczyńska
Cena: 290 zł
Nabór: Zamknięty
Od: 2018-02-11
Do: 2018-02-11
Temat: Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: Marta Baj Lieder
Cena: 190 zł
Nabór: Zamknięty
Od: 2018-02-24
Do: 2018-02-24
Temat: Podstawy sketchnotingu dla nauczycieli.
Kategoria: Oświata
Prowadzący: dr Danuta Kitowska
Cena: 250 zł
Nabór: Otwarty

Marzec

Od: 2018-03-10
Do: 2018-03-11
Temat: Terapia jąkania u młodzieży i dorosłych.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: prof.zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Cena: 500 zł
Nabór: Otwarty

Kwiecień

Od: 2018-04-14
Do: 2018-04-15
Temat: Zaburzenia mowy w przebiegu chorób dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych u dzieci i dorosłych.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: prof.UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
Cena: 400 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2018-04-21
Do: 2018-04-22
Temat: Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
Kategoria: Logopedia
Prowadzący: Małgorzata Łukaszewska-Choruży
Cena: 350 zł
Nabór: Zamknięty

Maj

Od: 2018-05-12
Do: 2018-05-12
Temat: Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy. Dysfunkcje orofacjalne i ich wpływ na rozwój komunikacji słowno-językowej.
Kategoria: Logopedia
Prowadzący: Bożenna Odowska-Szlachcic
Cena: 300 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2018-05-19
Do: 2018-05-20
Temat: Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Cena: 500 zł
Nabór: Zamknięty
Od: 2018-05-26
Do: 2018-05-27
Temat: Wczesna diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt - nowe podejście.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: dr n. o zdr. Mira Rządzka
Cena: 490 zł
Nabór: Otwarty

Czerwiec

Od: 2018-06-09
Do: 2018-06-10
Temat: Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: prof.UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
Cena: 400 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2018-06-16
Do: 2018-06-16
Temat: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
Kategoria: Logopedia
Prowadzący: dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk
Cena: 330 zł
Nabór: Otwarty

Wrzesień

Od: 2018-09-22
Do: 2018-09-23
Temat: Dyslalia ankyloglosyjna-o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.
Kategoria: Logopedia
Prowadzący: dr hab. prof. US Barbara Ostapiuk
Cena: 470 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie
Od: 2018-09-29
Do: 2018-09-29
Temat: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
Kategoria: Oświata
Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
Cena: 330 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie
Od: 2018-09-30
Do: 2018-09-30
Temat: Karty Oceny Zachowania i Emocji - KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: mgr Anna Bogacz
Cena: 230 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie

Październik

Od: 2018-10-27
Do: 2018-10-28
Temat: Jąkanie wczesnodziecięce oraz mutyzm wybiórczy.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: prof.zw.dr hab. Zbigniew Tarkowski
Cena: 500 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie

Listopad

Od: 2018-11-10
Do: 2018-11-10
Temat: Afazja. Diagnoza i terapia chorych w ostrym okresie udaru. Analiza przypadków. Warsztaty neurologopedyczne.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: mgr Marlena Puchowska
Cena: 450 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie

Grudzień

Od: 2018-12-08
Do: 2018-12-08
Temat: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
Kategoria: Rodzice, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy
Prowadzący: dr Marzena Machoś
Cena: 410 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie