Oferta szkoleń

▲ Szkolenia archiwalne ▲

2019r.

Grudzień

Od: 2019-12-14
Do: 2019-12-14
Temat: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
Kategoria: Oświata
Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
Cena: 380 zł
Nabór: Zamknięty
Od: 2019-12-15
Do: 2019-12-15
Temat: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
Kategoria: Oświata
Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
Cena: 380 zł
Nabór: Zamknięty

2020r.

Styczeń

Od: 2020-01-04
Do: 2020-01-04
Temat: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne (moduł I).
Kategoria: Logopedia
Prowadzący: Aleksandra Kaczyńska
Cena: 320 zł
Nabór: Zamknięty
Od: 2020-01-18
Do: 2020-01-18
Temat: Niemowlak u logopedy - diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja.
Kategoria: Logopedia
Prowadzący: dr Marzena Machoś
Cena: 410 zł
Nabór: Zamknięty
Od: 2020-01-19
Do: 2020-01-19
Temat: Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia - rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy.
Kategoria: Logopedia
Prowadzący: dr Marzena Machoś
Cena: 380 zł
Nabór: Zamknięty

Luty

Od: 2020-02-01
Do: 2020-02-02
Temat: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: dr Martyna Brychcy
Cena: 980 zł
Nabór: Zamknięty
Od: 2020-02-15
Do: 2020-02-16
Temat: Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
Kategoria: Logopedia
Prowadzący: mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży
Cena: 380 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2020-02-22
Do: 2020-02-22
Temat: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.
Kategoria: Logopedia
Prowadzący: dr Joanna Gruba, mgr Martyna Polczyk
Cena: 380 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2020-02-23
Do: 2020-02-23
Temat: Karty Oceny Gotowości Szkolnej - KOGS - test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności.
Kategoria: Oświata
Prowadzący: dr Joanna Gruba, mgr Bożena Gubała
Cena: 300 zł
Nabór: Otwarty

Marzec

Od: 2020-03-07
Do: 2020-03-08
Temat: Terapia oddechowa.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: Anna Maria Pękacka
Cena: 990 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2020-03-21
Do: 2020-03-21
Temat: Badania słuchu w logopedii. Odczytywanie i interpretacja wyników badań słuchu w praktyce.
Kategoria: Rodzice, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy
Prowadzący: mgr Aleksandra Stojak
Cena: 290 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2020-03-28
Do: 2020-03-29
Temat: Jąkanie wczesnodziecięce oraz mutyzm wybiórczy.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: prof.zw.dr hab. Zbigniew Tarkowski
Cena: 500 zł
Nabór: Otwarty

Kwiecień

Od: 2020-04-04
Do: 2020-04-04
Temat: Przychodzi dziecko do logopedy - jak przeprowadzić profesjonalne badanie logopedyczne.
Kategoria: Logopedia
Prowadzący: mgr Magda Mazur
Cena: 380 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2020-04-25
Do: 2020-04-26
Temat: Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Cena: 450 zł
Nabór: Otwarty

Maj

Od: 2020-05-09
Do: 2020-05-09
Temat: Terapia onkologopedyczna pacjenta laryngektomowanego.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: mgr Monika Cabała
Cena: 350 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2020-05-16
Do: 2020-05-16
Temat: Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego "Programu Level Up©"..
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: mgr Aneta Kiepiela-Koperek
Cena: 350 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2020-05-23
Do: 2020-05-23
Temat: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
Kategoria: Oświata
Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
Cena: 380 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2020-05-24
Do: 2020-05-24
Temat: KORP - PROGRAMY TERAPII - modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
Kategoria: Oświata
Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz Rybczak
Cena: 280 zł
Nabór: Otwarty
Od: 2020-05-30
Do: 2020-05-30
Temat: Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN - diagnoza i terapia.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: mgr Aleksandra Stojak, mgr Aleksandra Kaczyńska
Cena: 320 zł
Nabór: Otwarty

Czerwiec

Od: 2020-06-06
Do: 2020-06-07
Temat: Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: prof. UŚ. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
Cena: 620 zł
Nabór: Zamknięty
Od: 2020-06-20
Do: 2020-06-21
Temat: Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: Anna Maria Pękacka
Cena: 990 zł
Nabór: Otwarty

Wrzesień

Od: 2020-09-05
Do: 2020-09-05
Temat: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? - diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych.
Kategoria: Rodzice, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy
Prowadzący: dr Marzena Machoś
Cena: 410 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie
Od: 2020-09-06
Do: 2020-09-06
Temat: Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska.
Kategoria: Rodzice, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy
Prowadzący: dr Marzena Machoś
Cena: 410 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie
Od: 2020-09-26
Do: 2020-09-27
Temat: Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole – problemy diagnozy i terapii logopedycznej.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Cena: 450 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie

Październik

Od: 2020-10-17
Do: 2020-10-17
Temat: Co ma ucho do gadania.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: mgr Magda Mazur
Cena: 380 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie
Od: 2020-10-24
Do: 2020-10-25
Temat: Spectrum autyzmu, afazja dziecięca, niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy. Diagnoza różnicowa i terapia.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: prof.zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Cena: 500 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie

Listopad

Od: 2020-11-07
Do: 2020-11-08
Temat: Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: dr Martyna Brychcy
Cena: 1050 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie
Od: 2020-11-21
Do: 2020-11-22
Temat: Dziecko nie mówi. Dlaczego? Czy i kiedy zacznie mówić?
Kategoria: Logopedia
Prowadzący: prof.zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Cena: 500 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie
Od: 2020-11-28
Do: 2020-11-29
Temat: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie.
Kategoria: Neurologopedia, Logopedia
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk
Cena: 450 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie

Grudzień

Od: 2020-12-04
Do: 2020-12-06
Temat: Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dorosłych i dzieci.
Kategoria: Medycyna i Oświata
Prowadzący: Anna Maria Pękacka
Cena: 1200 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie
Od: 2020-12-12
Do: 2020-12-12
Temat: Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.
Kategoria: Oświata
Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz mgr Anna Bogacz-Rybczak
Cena: 380 zł
Nabór: Oczekujący na otwarcie