Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów.

Informacje

Temat szkolenia Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów.
Prowadzący Anna Maria Pękacka-Egli
Termin 06.11.2021 - 07.11.2021
Il. godzin 16 h
Nabór Otwarty
Koszt 990 zł

Opis

"Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów"

Do udziału w szkoleniu zapraszamy (z minimum 1,5 roku doświadczenia zawodowego):
- logopedów i  neurologopedów,
- fizjoterapeutów, 
- terapeutów zajęciowych,
- lekarzy  

Informacje dodatkowe:

Uczestnicy kursu mogą przynieść dokumentację video / zdjęciowa itp. pacjentów – w celu wspólnej analizy z instruktorem

Program Szkolenia:

1. Przypomnienie wiadomości z budowy i funkcji układu nerwowego
2. Przyczyny i rodzaje uszkodzenia oraz regeneracja nerwów i mięśni
3. Muskulatura twarzy, Nervus Facialis: postawy teoretyczne – anatomia, muskulatura mimiczna
3. Uszkodzenia N. facialis – przyczyny, symptomy, omówienie występujących patologii charakterystyczne dla obszaru twarzoczaszki, oddziaływanie terapeutyczne
4. Diagnostyka: międzynarodowe rodzaje klasyfikacji uszkodzenia, skale, stopniowanie, kwestionariusze,  cele terapeutyczne,  podejście wg. Perfetti, podejście fizjoterapeutyczne, diagnostyka obrazowa, podsumowanie
5. Możliwości terapeutyczne: neurodynamics, case : oczy, taping, perfetti, P.N.F., inne Metody
6. Podsumowanie i zakończenie.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy porażenia nerwu twarzowego oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji PNF. Szkolenie przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami z porażeniem nerwu twarzowego oraz współpracy terapeutycznej z rodzinami chorych.

Instruktor szkolenia:

 Anna Maria Pękacka Anna Maria Pekacka-Egli jest lingwistą klinicznym i prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. Zaangażowana w edukację i nauczanie jako wykładowca w szwajcarskich i polskich kolegiach uniwersyteckich (m.in. Hochschule für Heilpädagogik w  Zurychu; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), uczestniczy również w nauczaniu podyplomowym. Członek zarzadu Szwajcarskiego Towarzystwa Dysfagii oraz Europejskiego Towarzystwa Dysfagii. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.  

 

 

Uwagi

Ograniczona liczba miejsc!

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 200 zł, co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 71 1240 1763 1111 0010 8421 1760 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: NERW + imię i nazwisko

Ważne! Ostateczny termin reszty wpłat do 5.10.21

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-