Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska.

Informacje

Temat szkolenia Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska.
Prowadzący dr Marzena Machoś
Termin 30.05.2021 - 30.05.2021
Il. godzin 8 h
Nabór Otwarty
Koszt 420 zł

Opis

"Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska".
 
dr Marzena Machoś - logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej, oligofrenopedagog, filolog, kynoterapeuta. Na co dzień pracuje jako logopeda w szkole integracyjnej, poradni logopedycznej oraz ośrodku wczesnej interwencji. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu terapii mowy, językoznawstwa i dogoterapii. Opublikowała pierwszy polskojęzyczny dogoterapeutyczny program wspierania komunikacji dziecka z deficytami rozwojowymi. Wykładowca przedmiotów logopedycznych na kilku polskich uczelniach.
 

Cel: Doskonalenie umiejętności łączenia rozwoju ruchu, mowy i ciekawości dziecka. Nabycie wiedzy na temat form zabawy, zmierzającej do wywołania pierwszych dźwięków i zachęcenia niemówiącego malucha do mówienia.

Kto: Logopedzi pracujący z małym dzieckiem niemówiącym (autyzm, upośledzenie umysłowe, alalia), Terapeuci pracujący w ramach wczesnej interwencji, Rodzice dzieci, u których przyswajanie języka nie przebiega zgodnie z normą

Program:

  1. Co to jest Guguhopla? Założenia techniki łączącej ruch, zabawę i wokalizację pierwszych samogłosek.
  2. Zacznij od bazy – bazowe umiejętności komunikacyjne a budowanie kontaktu z niemówiącym dzieckiem.
  3. Guguhopla dla niemowlaka- stymulacja dźwiękami w czasie codziennych czynności pielęgnacyjnych. Dialog wokaliczny.
  4. Guguhopla dla niemówiącego malucha – propozycje aktywności mobilizujących do produkcji pierwszych dźwięków.
  5. Wykorzystanie w terapii przedmiotów codziennego użytku (piłka, kocyk, papier toaletowy zamiast drogich pomocy). Propozycje zabaw z rodzicami.
  6. Zabawa z piłkami (samogłoski plus sekwencje ruchów).
  7. Zabawa z kocem (samogłoski plus sekwencje ruchów).
  8. Samogłoska „totalna” – połączenie dźwięku, obrazu graficznego, gestu i konkretnej zabawy. Nauka dokonywania wyboru, gdzie dźwięk symbolizuje wykonywaną czynność.
  9. Samogłoska plus rozumienie – oznaczenie nazw czynności dźwiękiem samogłoskowym. Zabawa z nazywaniem.
  10. Od samogłoski do zdania. Komunikacja totalna (obrazek, gest, litera, dźwięk).

Uwagi

Płatność

Przy zapisie on-line konieczna wpłata 100 zł zaliczki na konto: Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025, co jest gwarancją utrzymania miejsca na liście.

Tytuł przelewu: GUGU + imię i nazwisko

Resztę wpłat dokonujemy na to samo konto najpóźniej 15 dni przed szkoleniem, tj. do 15.05.21

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-