Oligofazja . Istota, etiologia, diagnoza, terapia.

Informacje

Temat szkolenia Oligofazja . Istota, etiologia, diagnoza, terapia.
Prowadzący prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Termin 25.09.2021 - 26.09.2021
Il. godzin 13 h
Nabór Otwarty
Koszt 650 zł

Opis

"Oligofazja . Istota, etiologia, diagnoza, terapia"

prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski

Profesor w Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

13 h dyd.

Program :
 
1. Istota oligofazji
2. Zaburzenia sprzężone ( łączne )
2.1. Niepełnosprawność intelektualna + zaburzenia artykulacji
2.2. Niepełnosprawność intelektualna + zaburzenia języka
2.3. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim + jąkanie
2.4. Niepełnosprawność umysłowa + zaburzenia zachowania oraz mowy
2.5. Mózgowe porażenie dziecięce + niepełnosprawność intelektualna + dyzartria
2.6. Zespół Downa + niepełnosprawność umysłowa + zaburzenia płynności mówienia
3. Etiologia oligofazji
4. Oligofazja u dzieci
5. Oligofazja u młodzieży i dorosłych
6. Diagnoza oligofazji
7. Terapia oligofazji u dzieci
8. Terapia oligofazji u młodzieży i dorosłych
9. Efektywność terapii oligofazji

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: Oligofazja + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 10.09.21

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-