Seksualność i przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie ze spektrum autyzmu.

Informacje

Temat szkolenia Seksualność i przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie ze spektrum autyzmu.
Prowadzący prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
Termin 16.10.2021 - 17.10.2021
Il. godzin 13 h
Nabór Otwarty
Koszt 650 zł

Opis

"Seksualność i przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie ze spektrum autyzmu"

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Psychologii

13 h dydaktycznych

 

Uczestnicy szkolenia: lekarze, logopedzi, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, terapeuci.

Program :

 1. Niepełnosprawność intelektualna ( NI) a spektrum autyzmu( SA ).
 2. Ankieta dotycząca seksualności i przemocy seksualnej wobec osób NI.
 3. Osoby z NI : wieczne dzieci czy dorośli. Niechciana seksualność.
 4. Seksualność osób z NI i jej determinanty.
 5. Deklaracja Swobód Seksualnych.
 6. Postawy rodziców oraz profesjonalistów wobec seksualności osób NI.
 7. Przemoc seksualna wobec osób NI w rodzinie oraz w instytucjach.
 8. Zachowania seksualne osób NI (masturbacja, petting, związki heteroseksualne i homoseksualne).
 9. Frustracja popędu seksualnego osób NI a ich agresywność.
 10. Zagadnienie sublimacji popędu seksualnego osób NI.
 11. Wychowanie seksualne osób NI.
 12. Pokoje intymności oraz usługi seksualne.
 13. Małżeństwa mieszane.

Uwagi

Przy zapisie obowiązuje wpłata zaliczki 100 , co jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście.

Bank Pekao 35 1240 1763 1111 0010 4494 3025 nr konta do wpłat

Tytuł przelewu: Seksualność + imię i nazwisko

Ostateczny termin reszty wpłat do 1.09.21

Dotrzymanie terminów płatności przez Uczestników, jest równoznaczne z dotrzymaniem Naszych zobowiązań wobec Prowadzących.

Brak regulaminowych wpłat może skutkować odwołaniem szkolenia z powodu braku gwarancji utworzenia się grupy.

Miejsce

Adres
-
 
Kod pocztowy
-
 
Miasto
Poznań
 

-