Mega Szkolenia Poznań - Aktualności

"Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej"

Prowadząca: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

22.08.20 (sobota) 9.00 - 17.45

23.08.20 (niedziela) 9.00 -14.00

Adres: Przedszkole nr 190, oś. B. Śmiałego 107, Poznań (p-le mieści się w budynku SP nr 34], narożna ściana z żółtej cegły, vis a vis placu zabaw i garaży, przed wejściem szpaler wysokich tui; blisko basenu Atlantis).

Dojazd z PKP: z Dworzec Zachodni tramwaj nr 12, 14 kierunek oś.Sobieskiego do przystanku Kurpińskiego (z przyst. kierować się na "Biedronkę" i dalej do SP 34) lub do przystanku Szymanowskiego (z przyst. kierować się na basen Atlantis) lub autobusy z miasta (na przystanek Strugarka) nr 174, 191, 187, 146.

Uwaga! Wjazd samochodem pod przedszkole (SP) tylko z ul.Umultowskiej w ul.Strugarka i druga w prawo do garaży (wysokie tuje) lub parking przed szkołą. To ważna informacja dla taxi oraz gdy wpisujemy adres do GPS - wpisać ul.Strugarka).

Na szklanych drzwiach przedszkola będzie kartka z logo Mega Szkolenia :)

Przypominamy: każdy Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w maseczkę lub przyłbicę i jednorazowe rękawiczki; zapewniamy środki odkażające

Opublikowano: 2020-08-17

"Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów - SMURF"

 

Prowadząca: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

15.08.20 (sobota) 11.00 - 19.00

16.08.20 (niedziela) 8.30 - 14.15

Adres: Przedszkole nr 190, oś. B. Śmiałego 107, Poznań (p-le mieści się w budynku SP nr 34], narożna ściana z żółtej cegły, vis a vis placu zabaw i garaży, przed wejściem szpaler wysokich tui; blisko basenu Atlantis).

Dojazd z PKP: z Dworzec Zachodni tramwaj nr 12, 14 kierunek oś.Sobieskiego do przystanku Kurpińskiego (z przyst. kierować się na "Biedronkę" i dalej do SP 34) lub do przystanku Szymanowskiego (z przyst. kierować się na basen Atlantis) lub autobusy z miasta (na przystanek Strugarka) nr 174, 191, 187, 146.

Uwaga! Wjazd samochodem pod przedszkole (SP) tylko z ul.Umultowskiej w ul.Strugarka i druga w prawo do garaży (wysokie tuje) lub parking przed szkołą. To ważna informacja dla taxi oraz gdy wpisujemy adres do GPS - wpisać ul.Strugarka).

Na szklanych drzwiach przedszkola będzie kartka z logo Mega Szkolenia :)

Przypominamy: każdy Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w maseczkę lub przyłbicę i jednorazowe rękawiczki; zapewniamy środki odkażające

Prosze zabrać ze sobą także małe lusterko do ćwiczeń.

Opublikowano: 2020-08-12

8.08.20 (sobota) KORP, 9.00 - 16.00

9.0.8.20 (niedziela) KORP Programy Terapii, 9.00 - 13.00

Adres: Przedszkole nr 190, oś. B. Śmiałego 107, Poznań (p-le mieści się w budynku SP nr 34], narożna ściana z żółtej cegły, vis a vis placu zabaw i garaży, przed wejściem szpaler wysokich tui; blisko basenu Atlantis).

Dojazd z PKP: z Dworzec Zachodni tramwaj nr 12, 14 kierunek oś.Sobieskiego do przystanku Kurpińskiego (z przyst. kierować się na "Biedronkę" i dalej do SP 34) lub do przystanku Szymanowskiego (z przyst. kierować się na basen Atlantis) lub autobusy z miasta (na przystanek Strugarka) nr 174, 191, 187, 146.

Uwaga! Wjazd samochodem pod przedszkole (SP) tylko z ul.Umultowskiej w ul.Strugarka i druga w prawo do garaży (wysokie tuje) lub parking przed szkołą. To ważna informacja dla taxi oraz gdy wpisujemy adres do GPS - wpisać ul.Strugarka).

Na szklanych drzwiach przedszkola będzie kartka z logo Mega Szkolenia :)

Przypominamy: każdy Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w maseczkę lub przyłbicę i jednorazowe rękawiczki; zapewniamy środki odkażające

Opublikowano: 2020-08-03

Bardzo się cieszymy, że w sierpniu wracamy do szkoleń stacjonarnych (szkolenia przeniesione z maja i czerwca z powodu pandemii). Miejsce warsztatów bez zmian czyli Przedszkole nr 190, oś. B.Śmiałego 107, Poznań.

Niebawem szczegóły prześlemy mailowo.

1. 8.08.20, KORP - mgr Anna Bogacz-Rybczak, mgr Elżbieta Bogacz

2. 9.08.20 KORP Programy - mgr Anna Bogacz-Rybczak, mgr Elżbieta Bogacz

3. 15-16.08.20 Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF - prof.UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

4. 22-23.08.20 Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej - prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

5. 29.08.20 Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego "Programu Level Up©" - mgr Aneta Kiepiela-Koperek

Opublikowano: 2020-07-07

Grzecznościowo, w imieniu Pana prof. zw. dr hab. Zbigniewa Tarkowskiego informuję i polecam Letnią Szkołę Logopedów i Psychologów. Uczestniczyłam w niej 2 lata z rzędu :)

Prowadzący szkolenie : prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski

 

Organizator szkolenia : Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne

Temat szkolenia: Terapia dzieci a terapia dorosłych z zaburzeniami mowy.

Termin: 02- 08 .08.2020

Miejsce:  Wola Gardzienicka 50 , gmina Piaski , 30 km od Lublina (Miejsce szkolenia jest urocze, spokojne, klimatyczne i ciekawe turystycznie. Jego uczestnicy będą  zakwaterowani nieodpłatnie  w gospodarstwie agroturystycznym, a osoby towarzyszące mogą zamieszkać  w pobliskim pensjonacie)

Koszt: 1100 zł

Płatność w formie jednorazowego  przelewu  na wskazane konto bankowe .

Zaświadczenie: uczestnicy szkolenia otrzymają  zaświadczenie o jego ukończeniu.

Materiały szkoleniowe:  Uczestnicy otrzymają bezpłatnie „Kwestionariusz Diagnozy dla Potrzeb Terapii (KDPT)  w  opracowaniu Zbigniewa Tarkowskiego.

Informacje dodatkowe: udzielane są telefonicznie ( 506 24 – 99 – 85 )  lub mailowo: tarkowskizbigniew@wp.pl  

Serdecznie zapraszam

Zbigniew Tarkowski

Program szkolenia:

-  Sygnały płynące z rynku usług logopedycznych i psychologicznych.

- Specyfika terapii dzieci z zaburzeniami mowy

- Specyfika terapii  młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy. Jak unikać infantylizmu ?

- Rozwijanie umiejętności potrzebnych w terapii dzieci.

- Rozwijanie umiejętności terapeutycznych potrzebnych w terapii młodzieży i dorosłych.

- Ćwiczenia dla dzieci a ćwiczenia dla dorosłych. Budowanie kontaktu i relacji terapeutycznej.

- Kwestionariusz Diagnozy dla Potrzeb Terapii “ (KDPT)  i jego zastosowanie.

- Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne z osobami z psychogennymi zaburzeniami mowy (jąkanie, mutyzm, mowa bezładna) w zależności od ich wieku.

- Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne z osobami z organicznymi zaburzeniami mowy (afazja, dyzartria) w zależności od ich wieku.

- Postępowanie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w zależności od ich wieku.  

- Postępowanie z osobami autystycznymi w zależności od ich wieku.

- Efektywność terapii dzieci a skuteczność terapii młodzieży i dorosłych.

Założenia  szkolenia

    O ile fizjoterapeuci i psychologowie preferują  terapię dorosłych , to logopedzi i neurologopedzi wolą pracować z dziećmi , coraz młodszymi. Ta różnica w podejściu wynika z kilku przyczyn , najważniejsze to niewłaściwy  model  kształcenia , stereotypowy  wizerunek , predyspozycje osobiste oraz doświadczenie zawodowe Tymczasem sygnały płynące z rynku usług logopedycznych i psychologicznych mówią  o potrzebie jego zrównoważonego zaspakajania  oraz zapotrzebowania na terapię  dzieci , młodzieży i dorosłych. Pacjenci w wieku dojrzewania lub dojrzałym  stanowią lukę marketingową , którą należy wypełnić  i czerpać z tego korzyści . Terapia dzieci różni się jednak zasadniczo od terapii dorosłych Każda z tych form postępowania wymaga opanowania odmiennych umiejętności terapeutycznych. Godzenie pracy z dziećmi oraz dorosłymi jest wielką sztuką , która natrafia na wiele przeszkód.

Cele szkolenia  :

- ukazanie specyfiki terapii osób z zaburzeniami mowy w zależności od ich wieku,

- rozwijanie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych dostosowanych do wieku pacjenta,

- poznanie  nowego narzędzia diagnozowania (KDPT)

- opanowania metod Tarkowskiego  stosowanych w terapii osób z  zaburzeniami mowy

 

Warsztaty prowadzone  są codziennie od poniedziałku do piątku od godz.  9 do 13 . Potem zaplanowana jest przerwa obiadowa. Następnie od godz. 14 do 16 odbywa się druga faza szkolenia pod nazwą Filmy, które uczą . Emitowane filmy mają dużą wartość estetyczną i terapeutyczną wraz z komentarzem. W czasie szkolenia zaplanowane jest także zwiedzanie dwóch atrakcyjnych miejscowości ( Lublin, Zamość )

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy : tarkowskizbigniew@wp.pl                          Osoby zainteresowane otrzymają pełny program szkolenia.

                                                   Karta zgłoszenia

                                               Letnia Szkoła Logopedów i Psychologów

                                                        Wola Gardzienicka , 02 -08.08.2020

Imię i nazwisko uczestnika : ………………………….......................................................................

zawód :……………………………………………..............................................................................

Adres:…………………………………………………………………………....................................

 tel. :………………………………e – mail :………………………………………………………...

Termin szkolenia :……………… …..................Miejsce szkolenia : …………………......................

Dane do wystawienia faktury :……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

             Zgłaszam udział w szkoleniu i zobowiązuję się do dokonania opłaty.

 

 

Data :    ………………………….                                          Podpis :……………………………

 

 

Opublikowano: 2020-06-04