Mega Szkolenia Poznań - Aktualności

Przypominamy, że nabór na szkolenia wrzesień-grudzień zostanie otwarty 1.05.20 :)

Zapraszamy :)

Wierzymy, że za te kilka miesięcy już wszystko wróci do normalności.

Bardzo, bardzo tęsknimy za żywym kontaktem z Wami.

Opublikowano: 2020-04-29

W związku z przedłużającą się kwarantanną postanowiliśmy przenieść nasze szkolenia do świata on-line.

Jak tylko pandemia się skończy (a skończy się na pewno) to wszystko wróci do normy, bo najlepsze szkolenia są w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem (no i te rozmowy w kuluarach podczas przerw :)).

Zatem zapraszamy!

Opublikowano: 2020-04-03
Informuję, że szkolenie które miało się odbyć 4.04.20 "Przychodzi dziecko do logopedy" z Panią Magdą Mazur zostało odwołane.
Niestety nie mamy w tym roku wolnych terminów, aby to szkolenie przełożyć, więc wszyscy otrzymają zwrot wpłat.
Na pewno zorganizujemy te warsztaty w 2021r.
Zapraszam do śledzenia naszej strony oraz FB.
Opublikowano: 2020-03-16

Z przykrością informuję, że w związku z sytuacją epidemiologiczną, która dotknęła nas wszystkich szkolenie z prof. Z.Tarkowskim "Jąkanie i mutyzm" zostało przełożone na 19-20.09.20.

Opublikowano: 2020-03-16

Zgodnie z rozporządzeniem (Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) w okresie od 12 do 25 marca na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty: przedszkoli; innych form wychowania przedszkolnego; szkół wszystkich typów; placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego; placówek artystycznych; placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; kolegiów pracowników służb społecznych.

Nasze najbliższe szkolenie jest 28-29.03 w związku z tym obecnie NIE ODWOŁUJĘ˜ ŻADNYCH SZKOLEŃ.
Oczywiście, sytuację monitoruję na bieżąco i będę podejmować decyzje zgodnie z zaleceniami jakie będą się pojawiać.
Zachowajmy spokój, bo ta trudna sytuacja nie będzie trwać w nieskończoność. Wszystkim życzę zdrowia i jedności.

 

Opublikowano: 2020-03-14