Mega Szkolenia Poznań - Aktualności

Bardzo się cieszymy, że w sierpniu wracamy do szkoleń stacjonarnych (szkolenia przeniesione z maja i czerwca z powodu pandemii). Miejsce warsztatów bez zmian czyli Przedszkole nr 190, oś. B.Śmiałego 107, Poznań.

Niebawem szczegóły prześlemy mailowo.

1. 8.08.20, KORP - mgr Anna Bogacz-Rybczak, mgr Elżbieta Bogacz

2. 9.08.20 KORP Programy - mgr Anna Bogacz-Rybczak, mgr Elżbieta Bogacz

3. 15-16.08.20 Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF - prof.UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

4. 22-23.08.20 Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej - prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

5. 29.08.20 Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego "Programu Level Up©" - mgr Aneta Kiepiela-Koperek

Opublikowano: 2020-07-07

Grzecznościowo, w imieniu Pana prof. zw. dr hab. Zbigniewa Tarkowskiego informuję i polecam Letnią Szkołę Logopedów i Psychologów. Uczestniczyłam w niej 2 lata z rzędu :)

Prowadzący szkolenie : prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski

 

Organizator szkolenia : Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne

Temat szkolenia: Terapia dzieci a terapia dorosłych z zaburzeniami mowy.

Termin: 02- 08 .08.2020

Miejsce:  Wola Gardzienicka 50 , gmina Piaski , 30 km od Lublina (Miejsce szkolenia jest urocze, spokojne, klimatyczne i ciekawe turystycznie. Jego uczestnicy będą  zakwaterowani nieodpłatnie  w gospodarstwie agroturystycznym, a osoby towarzyszące mogą zamieszkać  w pobliskim pensjonacie)

Koszt: 1100 zł

Płatność w formie jednorazowego  przelewu  na wskazane konto bankowe .

Zaświadczenie: uczestnicy szkolenia otrzymają  zaświadczenie o jego ukończeniu.

Materiały szkoleniowe:  Uczestnicy otrzymają bezpłatnie „Kwestionariusz Diagnozy dla Potrzeb Terapii (KDPT)  w  opracowaniu Zbigniewa Tarkowskiego.

Informacje dodatkowe: udzielane są telefonicznie ( 506 24 – 99 – 85 )  lub mailowo: tarkowskizbigniew@wp.pl  

Serdecznie zapraszam

Zbigniew Tarkowski

Program szkolenia:

-  Sygnały płynące z rynku usług logopedycznych i psychologicznych.

- Specyfika terapii dzieci z zaburzeniami mowy

- Specyfika terapii  młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy. Jak unikać infantylizmu ?

- Rozwijanie umiejętności potrzebnych w terapii dzieci.

- Rozwijanie umiejętności terapeutycznych potrzebnych w terapii młodzieży i dorosłych.

- Ćwiczenia dla dzieci a ćwiczenia dla dorosłych. Budowanie kontaktu i relacji terapeutycznej.

- Kwestionariusz Diagnozy dla Potrzeb Terapii “ (KDPT)  i jego zastosowanie.

- Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne z osobami z psychogennymi zaburzeniami mowy (jąkanie, mutyzm, mowa bezładna) w zależności od ich wieku.

- Postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne z osobami z organicznymi zaburzeniami mowy (afazja, dyzartria) w zależności od ich wieku.

- Postępowanie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w zależności od ich wieku.  

- Postępowanie z osobami autystycznymi w zależności od ich wieku.

- Efektywność terapii dzieci a skuteczność terapii młodzieży i dorosłych.

Założenia  szkolenia

    O ile fizjoterapeuci i psychologowie preferują  terapię dorosłych , to logopedzi i neurologopedzi wolą pracować z dziećmi , coraz młodszymi. Ta różnica w podejściu wynika z kilku przyczyn , najważniejsze to niewłaściwy  model  kształcenia , stereotypowy  wizerunek , predyspozycje osobiste oraz doświadczenie zawodowe Tymczasem sygnały płynące z rynku usług logopedycznych i psychologicznych mówią  o potrzebie jego zrównoważonego zaspakajania  oraz zapotrzebowania na terapię  dzieci , młodzieży i dorosłych. Pacjenci w wieku dojrzewania lub dojrzałym  stanowią lukę marketingową , którą należy wypełnić  i czerpać z tego korzyści . Terapia dzieci różni się jednak zasadniczo od terapii dorosłych Każda z tych form postępowania wymaga opanowania odmiennych umiejętności terapeutycznych. Godzenie pracy z dziećmi oraz dorosłymi jest wielką sztuką , która natrafia na wiele przeszkód.

Cele szkolenia  :

- ukazanie specyfiki terapii osób z zaburzeniami mowy w zależności od ich wieku,

- rozwijanie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych dostosowanych do wieku pacjenta,

- poznanie  nowego narzędzia diagnozowania (KDPT)

- opanowania metod Tarkowskiego  stosowanych w terapii osób z  zaburzeniami mowy

 

Warsztaty prowadzone  są codziennie od poniedziałku do piątku od godz.  9 do 13 . Potem zaplanowana jest przerwa obiadowa. Następnie od godz. 14 do 16 odbywa się druga faza szkolenia pod nazwą Filmy, które uczą . Emitowane filmy mają dużą wartość estetyczną i terapeutyczną wraz z komentarzem. W czasie szkolenia zaplanowane jest także zwiedzanie dwóch atrakcyjnych miejscowości ( Lublin, Zamość )

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres mailowy : tarkowskizbigniew@wp.pl                          Osoby zainteresowane otrzymają pełny program szkolenia.

                                                   Karta zgłoszenia

                                               Letnia Szkoła Logopedów i Psychologów

                                                        Wola Gardzienicka , 02 -08.08.2020

Imię i nazwisko uczestnika : ………………………….......................................................................

zawód :……………………………………………..............................................................................

Adres:…………………………………………………………………………....................................

 tel. :………………………………e – mail :………………………………………………………...

Termin szkolenia :……………… …..................Miejsce szkolenia : …………………......................

Dane do wystawienia faktury :……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

             Zgłaszam udział w szkoleniu i zobowiązuję się do dokonania opłaty.

 

 

Data :    ………………………….                                          Podpis :……………………………

 

 

Opublikowano: 2020-06-04

Przypominamy, że nabór na szkolenia wrzesień-grudzień zostanie otwarty 1.05.20 :)

Zapraszamy :)

Wierzymy, że za te kilka miesięcy już wszystko wróci do normalności.

Bardzo, bardzo tęsknimy za żywym kontaktem z Wami.

Opublikowano: 2020-04-29

W związku z przedłużającą się kwarantanną postanowiliśmy przenieść nasze szkolenia do świata on-line.

Jak tylko pandemia się skończy (a skończy się na pewno) to wszystko wróci do normy, bo najlepsze szkolenia są w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem (no i te rozmowy w kuluarach podczas przerw :)).

Zatem zapraszamy!

Opublikowano: 2020-04-03
Informuję, że szkolenie które miało się odbyć 4.04.20 "Przychodzi dziecko do logopedy" z Panią Magdą Mazur zostało odwołane.
Niestety nie mamy w tym roku wolnych terminów, aby to szkolenie przełożyć, więc wszyscy otrzymają zwrot wpłat.
Na pewno zorganizujemy te warsztaty w 2021r.
Zapraszam do śledzenia naszej strony oraz FB.
Opublikowano: 2020-03-16